4.4 Innovació i progrés econòmic

Les universitats s’han revelat com a motors de desenvolupament i de creixement econòmic de primera magnitud. Cada universitat actua en el seu territori com un potent agent econòmic. Intensives en l’ús de personal altament qualificat, les universitats generen molts llocs de treball, en bona part d’alt valor afegit. Les universitats públiques catalanes agrupen més vint-i-dos mil professionals, sense comptar amb fundacions, centres consorciats i empreses participades. Més enllà dels seus propis empleats, es calcula que les universitats publiques generen més de quaranta mil llocs de treball, de manera que un 1,1% del total dels llocs de treball del teixit econòmic català pot ser atribuït a la presència de les vuit universitats públiques de Catalunya. Però, a més d’aquesta importància quantitativa, és rellevant l’alta qualificació professional dels propis universitaris i dels llocs de treball vinculats al seu entorn.