4.3 Desenvolupament social i cultural

Parlar de compromís social de la universitat, parlar del seu paper en el desenvolupament social i cultural del país, vol expressar que més enllà del que es deriva de la seva responsabilitat pública i social normativament establerta, les universitats públiques catalanes incorporen uns objectius i unes accions que completen les seves obligacions. És, doncs, l’expressió d’un compromís que condueix a les universitats a «fer», i, com a conseqüència, a «fer saber». Les universitats que conformen l’ACUP són institucions públiques i com a tals tenen la responsabilitat d’aportar benestar social i econòmic al conjunt de la societat, des dels seus camps d’actuació específics. Fins i tot, podem afirmar que molt probablement els beneficis socials de l’educació superior són majors que els beneficis imputats directament al mercat de treball i als efectes macroeconòmics.