4.1 Formació i Capital Humà

Formar els professionals que requereix la societat és i ha estat la funció més important de la universitat des del seu naixement. Una mirada a les xifres de graduació de les darreres dècades, a les xifres de col•legiació de professionals a Catalunya o, simplement, la consulta amb els diferents agents socials, ens permet concloure que les universitats catalanes han sabut acomplir amb aquesta missió d’una forma més que satisfactòria. Des del punt de vista quantitatiu, la societat catalana pràcticament mai s’ha trobat mancada de professionals. A més, hem de destacar la dinàmica innovadora de la funció de formació de la universitat catalana. En molts moments, les universitats públiques catalanes no només han sabut respondre a la demanda de professionals, sinó que l’han anticipada amb visió de futur i qualitat.