3. Reptes actuals del sistema Universitari Català

El conjunt de les universitats catalanes i europees es troba en un context de transformació fortament condicionat per tres factors. En primer lloc, pels reptes que plantegen les reformes de l’EEES i l’EER. És a dir, la construcció d’una àrea d’educació superior i investigació europea i l’increment de la competència universitària i de la recerca científica a escala global. En segon lloc, per l’augment i la diversificació de les demandes que planteja la societat a la universitat per adaptar-se a la societat del coneixement. En tercer lloc, per la necessitat de promoure reformes que permetin a les universitats mantenir la seva excel•lència i capacitat en un context de recessió i canvi estructural induït per la crisi econòmica que reclama institucions universitàries financerament sostenibles i en el context d’una universitat motor d’innovació i creació de coneixement en el territori.