2. El sistema universitari públic de Catalunya en el context Europeu

El sistema universitari de Catalunya ha experimentat en els darrers trenta anys un procés d’expansió i de consolidació molt significatius. El creixement del nombre d’universitats catalanes ha estat considerable, passant de tres a vuit en només una dècada. Des dels anys vuitanta a l’actualitat, les universitats públiques catalanes han passat de ser universitats dedicades principalment a la formació i la docència a ser universitats intensives en recerca, a més de ser desplegada en els darrers anys la funció d’innovació i de transferència de coneixements.